I-BLUTM

Energy Fitness

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ได้จดทะเบียนอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีส่วนผสม ของ ไนอาซินาไมด์, วิตามินบี6 (ไฟริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์), วิตามินบี 12(ไซยาโนโคบา ลามิน), วิตามินซี(แอสคอร์บิกแอซิด),กรดโฟลิก, แอลอาร์จีนินไฮโดรคลอไรด์,แอลกลูตามีน,แอลลูซีน, แอลไอโซลูซีน,แอลไธโรซีน,แอลวาลีน,แอลไลซีน,ทอรีน,สารสกัดชาเขียว,ผงโสมอเมริกัน,ซิลิคอน ได ออกไซด์,มอลโตดอกซ์ตริน,กลิ่นมะนาว,กลิ่นองุ่น,มาลิคแอซิด,ฟรุกโตส

ดูรายละเอียดปริมาณส่วนประกอบบนฉลาก

คำเตือน…อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

฿ 3,080