B-PRPL CapsTM

DNA Support

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ได้จดทะเบียนอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มีส่วนผสม ของ ผงมาคิอิเบอร์รี่, ไนอะซินาไมด์, วิตามินเอ(เรทินิลแพลมิเทต), ซิงก์ออกไซด์, วิตามินดี (คอลเลแคลซิเฟอรอล) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย และส่วนใหญ่ รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ ทางเลือกสำหรับท่านที่รักสุขภาพ ดูรายละเอียดปริมาณสารอาหารบนฉลาก คำเตือน…อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

฿ 3,190