Sukhatas Teerathaweewut

IG : ballsktt168

บอล สุขธัช ผมจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณา

เริ่มต้นมาเป็นส่วนนึงของทีมที่ยอดเยี่ยมนี้ตั้งแต่ตอนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายที่มหาวิทยาลัย จากการแนะนำของคนรู้จัก ได้ทำด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่มาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบัน ทุกความสำเร็จที่ผมได้รับในวันนี้เป็นเพียงก้าวแรกๆในชีวิตการทำงานเท่านั้น ผมได้รับทุกอย่างเพราะโชคดีที่ได้ร่วมงานกับกลุ่มคนที่มีความสามารถ มีจรรยาบรรณในการทำงาน และช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง

ยินดีต้อนรับและเป็นเกียรติอย่างมากที่จะได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกๆคน ที่มีความตั้งใจและอยากจะพัฒนาตัวเองและชีวิตให้ดีขึ้น ยินดีต้อนรับครับ