สวัสดีค่ะ นิศาชล สิงหาสาร อดีตเป็นพนักงานประจำมาก่อน เคยคิดว่าการทำงานในบริษัทใหญ่ จะทำให้ชีวิตมั่นคง แต่เมื่อได้ทำงานจริงในบริษัทใหญ่กลับไม่เป็นตามที่คิดไว้เลย แม้จะได้เงินเดือนที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เพราะเราเห็นคนที่ทำงานในบริษัทมาก่อนเราเป็น10 ปี ยังไม่ไปถึงไหน

จนกระทั่งได้รู้จักบีฮิบ ทำให้ได้รู้ว่าเราสามารถสร้างความมั่นคงได้ด้วยตัวเราเอง ภายในระยะเวลา 3 เดือนแรกที่ทำงานกับ บีฮิบ สามารถสร้างรายได้ 100,000 บาท และรายได้ก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

อรเชื่อว่าหลายสิ่งรอบตัวเราทำให้เราถูกจำกัดขีดความสามารถ แต่หากเรามองหาเส้นทางที่แปลกและแตกต่างออกไป เราจะมีโอกาสใช้ความสามารถของเราได้มากขึ้น

Nisachon Singhasarn

IG: nisaorn