เลื่อนการจ่ายค่าคอมมิชั่น วีค 772

วันที่ 28 มกราคม 2559

เรียน สมาชิกทุกท่าน

เรื่อง เลื่อนการจ่ายค่าคอมมิชั่น วีค 772

ด้วยทางบริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด มีกำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชั่นให้แก่สมาชิกในวันพฤหัสฯของทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ในวีค 772 ต้องจ่ายคอมมิชั่นในวันพฤหัสฯ ที่ 28 มกราคม 2559 ทั้งนี้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอเลี่อนการจ่ายค่าคอมมิชั่นเป็นวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559 เนื่องจากระบบการโอนเงินของธนาคารเกิดการขัดข้อง จึงไม่สามารถโอนเงินได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด

SHARE
LINE it!
January 28, 2016