ประกาศไม่อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายสายงาน

เรื่อง ไม่อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายสายงาน

เรียน สมาชิกทุกท่าน

เนื่องด้วยบริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดสายงานที่ถูกต้องภายในองค์กร เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายสายงาน

ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายสายงาน ทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศไม่อนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อสมาชิก

เรื่อง ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาชิก

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ในการสมัครสมาชิกกับบริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการสั่งซื้อสินค้าและทำธุรกิจอย่างเท่าเทียมกัน ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาชิก หรือ ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ในแต่ละรหัสสมาชิก (ID) แทนกันได้

ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดยังกรอกข้อมูลในระบบไม่สมบูรณ์ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตัวท่านเองส่งให้กับบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เลื่อนการจ่ายค่าคอมมิชชั่น วีค 849

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

เรียน สมาชิกทุกท่าน

เรื่อง เลื่อนการจ่ายค่าคอมมิชชั่น วีค 849

ด้วยทางบริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด มีกำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชั่นให้แก่สมาชิกในวันพฤหัสฯของทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ในวีค 849 ต้องจ่ายคอมมิชั่นในวันพฤหัสฯ ที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการจ่ายค่าคอมมิชั่นเป็นวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากมีการแก้ไขระบบการตัดจ่ายค่าคอมมิชชั่น จึงไม่สามารถโอนเงินได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เตรียมพบกับ C-MASK ในแพ็กเกจใหม่

เตรียมพบกับ C-MASK ในแพ็กเกจใหม่ล่าสุดจากบีฮิบ ด้วยคุณสมบัติเด่น เก็บรักษาคุณภาพสินค้าได้ดียิ่งขึ้น

กรุงเทพฯ (29 มีนาคม 2560) – บีฮิบ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีและร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ C-MASK ตลอดมา ซึ่งในขณะนี้ผลิตภัณฑ์ C-MASK ได้หมดชั่วคราว และสินค้าในแพ็กเกจเดิมจะไม่มีการผลิตเพิ่มเพื่อจำหน่ายอีกต่อไป จึงทำให้ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  ซึ่งลูกค้าของบีฮิบสามารถมั่นใจได้ว่า C-MASK ในแพ็กเกจโฉมใหม่ จะยังคงไว้ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างที่เคยเป็นมา แต่มั่นใจยิ่งกว่าด้วยประสิทธิภาพอันทรงพลังของบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่ถูกวิจัยและพัฒนามาเพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นับถอยหลังเพื่อพบกับ C-MASK ในแพ็กเกจใหม่ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bhipthailand.co.th