จัดอบรมการใช้เครื่อง AED ปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

วันที่14 สิงหาคม2018 บริษัท บีฮิบ ไทยแลนด์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพนักงานและตัวแทนจำหน่ายทุกท่านจึงได้ติดตั้ง เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า AED Automated External Defibrillator และจัดอบรมการปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องAED ให้ทีมผู้บริหารพนักงานและตัวแทนจำหน่ายบริษัทบีฮิปไทยแลนด์จำกัดที่สำนักงานชั้น 36 ตึก Empire ทาวเวอร์

ตรวจเยี่ยมโรงงานผู้ผลิตบีกรีน

ทีมผู้บริหาร และตัวแทนจำหน่าย ไปตรวจเยี่ยมโรงงานผู้ผลิตบีกรีน บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 

ระเบียบการโฆษณาผลิตภัณฑ์

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เกี่ยวกับการโฆษณาสรรพคุณอาหารและยา บริษัท ฯ ขอให้สมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบทุกท่าน ตรวจสอบ และแก้ไขการโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ในเว็บเพจ และสื่อทุกชนิดที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ไม่มีลักษณะของการโฆษณาเกินจริง และไม่มีคำพูดหยาบคาย ล่อแหลมหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร
หากบริษัทฯตรวจพบการโฆษณาในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตามกฏระเบียบอย่างถึงที่สุด โดยไม่มีการผ่อนปรน
บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบทุกท่านจะปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ทางบริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอแจ้งวันหยุดจัดส่งสินค้าระหว่าง วันที่ 6-17 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
15 มีนาคม 2561
หมายเหตุ สมาชิกยังคงสั่งสินค้าได้ตามปกติทุกวัน