ประกาศ : สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกนักธุรกิจ

บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอประกาศ ให้บุคคลต่อไปนี้ พ้นจากการเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบ เนื่องจาก เจตนากระทำผิดกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

การกระทำใดๆ ของบุคคลนี้ นับแต่วัน ประกาศ ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งสิ้น

  • ขวัญ – มาลัย จงรุจิโรจน์ ID 124525
  • เจมส์ – ธนพล เอี่ยมสะอาด ID 123360
  • โบว์ – กุลวดี ลิ้มสกุล ID 403411
  • ขวัญ – เพียงขวัญ นะตะวัน ID 122364
  • ส้ม – บุญเรือน เติมลาภ ID 452567
  • บอล – วรพล แสวงเพชร ID124271 (เพชรบูรณ์)
  • แจ็ค – จิรโรจน์ ทรัพย์ธานารัตน (อุบลราชธานี)
  • ต่าย – วศิรุฒ  จันทร์ศรี ID 12370
  • ต้น – ฐิติคมน์ ชราวุฒิ ID 123071
  • กี้ – ชินธันย์ ศศิดิษฐวัฒน์

หากมีผู้เสียหายเพิ่มเติมจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งมาที่บริษัทได้ ทางทีมกฎหมายจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

SHARE
LINE it!
March 17, 2015