ประกาศบริษัท บีฮิบ ไทยแลนด์ จำกัด

ประกาศบริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงสวรรคต

————————————————————

ตามที่สำนักพระราชวัง ได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น คณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกตัวแทนจำหน่ายบริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะพสกนิกรผู้มีความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอน้อมถวายความอาลัยรักสูงสุดด้วยความโทมนัสในดวงใจอย่างไม่มีใดๆ มาเปรียบ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่าน จึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้

๑. ขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกตัวแทนจำหน่าย ร่วมถวายความอาลัย และแต่ง กายไว้ทุกข์ด้วยชุดดำ เป็นเวลา ๓ เดือนเป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๒. งดการจัดงานรื่นเริงเป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เลลาณี เจียรวนนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

SHARE
LINE it!
October 14, 2016