จัดอบรมการใช้เครื่อง AED ปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

วันที่14 สิงหาคม2018 บริษัท บีฮิบ ไทยแลนด์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพนักงานและตัวแทนจำหน่ายทุกท่านจึงได้ติดตั้ง เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า AED Automated External Defibrillator และจัดอบรมการปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องAED ให้ทีมผู้บริหารพนักงานและตัวแทนจำหน่ายบริษัทบีฮิปไทยแลนด์จำกัดที่สำนักงานชั้น 36 ตึก Empire ทาวเวอร์

SHARE
LINE it!
August 17, 2018