Knowledge

3 สิ่งที่ต้องทำกับการทำธุรกิจอาหารเสริมบนโลกออนไลน์

3 สิ่งที่ต้องทำกับการทำธุรกิจอาหารเสริมบนโลกออนไลน์

1. สร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้เขารู้สึกว่าเราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้จริง ๆ (appeal)อาหารเสริมเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นจากลูกค้ามากเป็นลำดับต้น ๆ   หากคุณอยากให้สินค้าของคุณขายได้คุณต้องทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาพึ่งพาคุณได้ คุณจำเป็นต้องสร้างคอนเทนต์คุณค่าหรือ Value content ขึ้นมาเพื่อแนะนำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณตอบโจทย์กับปัญหาของพวกเขามากที่สุดหรืออาจจำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณกำลังจะขาย ถ้าคุณบ่มเพาะความเชื่อใจให้กับพวกเขาได้พวกเขาจะกลายมาเป็นลูกค้าของคุณในที่สุด

2.ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเห็นผลได้คือสะพานที่จะต่อยอดไปสู่การซื้อซ้ำและการบอกต่อ (advocate)หากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีคุณภาพจริงและเห็นผลได้จริง กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าจะย้อนกลับมาซื้อสินค้าของคุณต่อไปเรื่อย ๆ   นอกจากนี้พวกเขาก็จะช่วยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่ช่วยแนะนำและประชาสัมพันธ์สินค้าของคุณให้คนใกล้ชิดรู้จัก  และในขั้นสุดของการขายพวกเขาจะกลายเป็น brand royalty ที่จะช่วยปกป้องแบรนด์ของเราใน

3. การทำ Personal brand เป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม การทำ Personal Branding เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจำเป็นต้องสร้าง ยิ่งมีสินค้าในตลาดมากเท่าไหร่โดยเฉพาะสินค้าอาหารเสริม การทำ Personal Brand จะช่วยทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นมากขึ้น เพราะตัวตนนี้จะช่วยสร้างฐานของแฟนคลับและผู้ติดตามให้กับคุณ การที่คุณเป็นที่รู้จักอยู่แล้วจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเริ่มต้นสร้างการรับรู้ใหม่  การทำ Personal brand ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเสมอไปเพราะอาจมาในรูปแบบของบริษัท โลโก้ ก็ได้เช่นกัน 

Suchada Charoenkhum

Blue Diamond