แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรื่อง แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ทางบริษัท ฯ ใคร่ขอแจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้าประจำเดือน ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

1. วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เป็นวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันพ่อแห่งชาติ) และจะเปิดจัดส่งสินค้าตามปกติได้อีกทีในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558

2. วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2558 เป็นวันรัฐธรรมนูญและตรงกับงานแชมเปี้ยนของทางบริษัทฯ และจะเปิดจัดส่งสินค้าตามปกติได้อีกทีในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558

3. วันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 และ 1- 3 มกราคม 2559 เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ และจะเปิดจัดส่งสินค้าตามปกติได้อีกทีในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

30 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ สมาชิกยังคงสั่งสินค้าได้ตามปกติทุกวัน

SHARE
LINE it!
December 1, 2015