แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรื่อง   แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรียน  สมาชิกทุกท่าน  

 

ทางบริษัท ฯ ใคร่ขอแจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้าระหว่าง วันที่  7-18  เมษายน  2560 เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

20 มีนาคม 2560

หมายเหตุ  สมาชิกยังคงสั่งสินค้าได้ตามปกติทุกวัน

SHARE
LINE it!
March 21, 2017