แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรื่อง   แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรียน  สมาชิกทุกท่าน  

 

         ทางบริษัท ฯ ใคร่ขอแจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้าประจำเดือน เมษายน 2559  ซึ่งจะหยุดส่งสินค้า ในวันที่ 11 – 15 เมษายน  2559 เนื่องจากเป็นวันสงกรานต์และจะเปิดจัดส่งสินค้าตามปกติได้อีกที ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1 เมษายน  2559

หมายเหตุ  สมาชิกยังคงสั่งสินค้าได้ตามปกติทุกวัน

SHARE
LINE it!
April 1, 2016