เลื่อนการจ่ายค่าคอมมิชชั่น วีค 786

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

เรียน สมาชิกทุกท่าน

 

เรื่อง เลื่อนการจ่ายค่าคอมมิชชั่น วีค 786

 

ด้วยทางบริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด มีกำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่สมาชิกในวันพฤหัสฯของทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ในวีค 786 ต้องจ่ายคอมมิชั่นในวันพฤหัสฯ ที่ 5 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากทางรัฐบาลประกาศวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2559  ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทางธนาคารได้หยุดทำการด้วยเช่นกัน จึงไม่สามารถโอนเงินได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

SHARE
LINE it!
May 4, 2016