เลื่อนการจัดกิจกรรม Global Convention และ Black Tie Party 2016

ประกาศบริษัท บีฮิบ ไทยแลนด์ จำกัด

เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรม Global Convention และ Black Tie Party 2016

บริษัท บีฮิบ ไทยแลนด์ จำกัด ขอประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม Global Convertion และ Black Tie Party 2016 ออกไป และจะแจ้งสมาชิกให้ทราบอีกครั้งเมื่อทราบวันและเวลาจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

SHARE
LINE it!
October 15, 2016