เลื่อนการจัดกิจกรรม Global Convention และ Black Tie Party 2016

ประกาศบริษัท บีฮิบ ไทยแลนด์ จำกัด

เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรม Global Convention และ Black Tie Party 2016

บริษัท บีฮิบ ไทยแลนด์ จำกัด ขอประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม Global Convertion และ Black Tie Party 2016 ออกไป และจะแจ้งสมาชิกให้ทราบอีกครั้งเมื่อทราบวันและเวลาจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

SHARE
LINE it!
October 15, 2016
1 Empire Tower 2, 36th fl.,
Park Wing, South Sathorn Rd.,
Yanawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Phone:
0-2670-2206

Newsletter Signup

Sign up for our newsletter
and get the latest news.