ประกาศ Super special lucky draw รางวัลสำหรับ คนเข้าร่วมงาน Global Convention 2015

ประกาศ Super special lucky draw รางวัลสำหรับ คนเข้าร่วมงาน Global Convention 2015 พิเศษกับการจับสลากรางวัล มากกว่า 100 รางวัล
• รางวัล รับคะแนนขาแข็งเพิ่ม
10,000 BV จำนวน 100 ใบ
25,000 BV จำนวน 5ใบ
50,000 BV จำนวน 1 ใบ

หมายเหตุ
สำหรับคนที่ถูกรางวัล คะแนนที่ได้รับ จะขึ้นโชว์ในขาแข็ง และคะแนนนั้นสามารถ นำเอาไปใช้ทำคุณสมบัติในการเปลี่ยนตำแหน่งได้ ทุกตำแหน่ง


 

50,000 BV จำนวน 1 ใบ

714858 : สุคน

25,000 BV จำนวน 5ใบ

1. 728196 : Panatsaya Krapho
2. 126165 : นางสาวยุพา ภาษาสุข
3. 708205 : ภัทร เติมสุข
4. ขัตติยา ชารี
5. 124 : Jesper B. Lynge Denmark

10,000 BV จำนวน 100 ใบ

1. 618906 : Waraponr Wihokhem
2. 506061 : สุจิตรา สีทองคำ
3 13821 : Hugo zupan ( Slovenia)
4. 725177 : อุทัยวรรณ นามวิเศษ
5. 566571 : Nguyen Nhat Trinh
6. 622718 : ธวัลรัตน์ ยศพล
7. 696196 :
8. 125235 : Minlada Pronpanawan
9. 744648 : ธนวัฒน์ คำพล
10. 718185: กมลพร กริสดี
11. 738750
12. 727376 : โคมทอง เทียนเที่ยง (เจี๊ยบ)
13. 743850
14. 742421 : Sontaya
15. 556100 : ขวัญกมล ควรสุข 061-1169605
16. 734248 : Teerapon
17. 697406 : ณัฐชนากานต์ ติรธนาสิริรณพร
18. 736171 : อ้อม
19. 699327 : เพ็ญนภา มานะผล
20. 567884 : ศิริธร มีสุข 099-2684792
21. 638050 : วิไลรัตน์ คำน้อย (น้อย)
22. 649532 : CHITTA
23. 744472 : กัลยา จันทมูล 094-4274347
24. 739820 : Narongsak Sookngam
25. 708562 : BLAZ JEREB (Slovenia)
26. 563108 : Mihelic (Slovenia)
27. Cecilie Johansen (Denmark)
28. Dany Unger (Israel)
29. Carlos Alberto Medellin Aguilera (Mexico)
30. Daniel Rejets (Israel)
31. 429687 : Totsapon Srikrue
32. 733874 : เบญจนาถ ฉัตรไสวมาศ
33. 652006 : Be Sensy ( Laos)
34. 735733 : Napaphorn Wongarsa
35. 630989
36. 744294 : Aiyawarin Jannual
37. 166222 : Chakarphan Wongtan
38. 744459 : Jiraporn Sanuson
39. 744694 : Wutsihak
40. : Revital Yaraktsi (Israel)
41. 744237 : Suwanan Namarsa
42. 611194 : Argong Mayer
43. 736040 : Supunee Chanasavaeng
44. 700032 : Worakamol Chinkham
45. 727251 : Farmfo
46. 736883 : ดนัย ไชยแสน
47. 737334 : เฮือน ฮอล
48. 726675 : สมศักดิ์ เปรมปริ่ม
49. 731025 : จ.พิษณุโลก
50. : นิตยา นาคะเมฆ

51. 567552 มารีนี ดาโอะ
52. 27 Barbara Rotbart Israel
53.  55 Diab Ambesht Israel
54. 236 Richard Svendsen Denmark
55. 718955 ธนธรณ์ มาพุก
56. 430602 ณัฐกานต์ แสนสุธา
57. 49 Daniel Rejets Israel
58. 232 Reem Ishan Israel
59. 7 Agam Ezer Israel
60. 633451 ณัฐดนัย ดีประสิทธิ์
61. 713323 วรรณภา หมวดชัยภูมิ
62. 487851 อาริตา แก้วพลอย
63. 741143 วรานุวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
64. 728241
65. 149722 Lam Qur Buu
66. . 5685897 Watcharee Boonmen
67. 146777 Ittipon Saejao
68. 744496 Amporn Samanketkit
69. 744355 ณัฐพร ทุเรียน
70. 145 Konstantin Kosta ponomariov Israel
71. 701727 Jirayut Seehawong
72. 612369 Supansa Pranitaphonkrang
73. 124723 Aekkachai
74. 521871 Paphakarn Promklai
75. 256 Shlomo Banet Israel
76. 718776 Narawin Tumma
77. 648845 ภาคิน คัณทมาลี
78. 720232 จตุพร นามโคตร
79. 698109 Vo The Hung
80. 718736 Wilasinee Kongsomjaroon
81. 722770 ธัญชวรรณ์ ผาติพิพัฒน์
82. 122348 ตรีชฏา มหามิตร.
83. 481919 อานัส ใจสุข
84. 727206 วรมน แสนเกต
85. 739978 Yada Uppala
86. 527727 Paween Wattanatam
87. 729964 Thanaphat Wichaiya
88. 535539 Bnu Thi Ngue Minh
89. 91 Gal Zalicha Israel
90. 154 Lihi Hadar Israel
91. 709881
92. 744536 ณัฐฐ์ฐา หอมเตย
93. 731251 อาว โก ยุท
94. 744308 Adithep
95. 733788 กาญจนา โคแล
96. 45 Dana Rudich Israel
97. 114 Ihap Elwan Israel
98. 205 Ofir Smadar Israel
99. 109 Hezi Dandeker Israel
100. 150 Leeor Berliches Israel
101. 131 Jonathan Gonza’lez lima
Mexico

 

 

SHARE
LINE it!
December 13, 2015