ประกาศ ระงับสมาชิกภาพ ID 125660 นางสาวสุขศิริ หิรัญรังษี

ด้วย  เกิดเหตุ มีผู้เสียหายร้องเรียน นางสาวศุขศิริ  หิรัญรังษี  ID 125660 สมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบ จำนวนมาก ว่าได้กระทำความผิดกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ นักธุรกิจอิสระบีฮิบ ข้อ ที่ 17,ข้อที่ 18, และข้อที่ 19 และกฎหมายหลายบท ความละเอียดดั่งแจ้งแล้ว  นั้น

ในการนี้  บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยฝ่ายกฎหมาย ขอระงับการเป็นสมาชิกภาพของนางสาวศุขศิริ  หิรัญรังษี  ID 125660 ไว้ชั่วคราว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ถูกร้องเรียนและ เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

SHARE
LINE it!
June 16, 2016