announcement

บริษัท บีฮิบ ไทยแลนด์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์หน้าด่านที่ต้องทำงานอย่างหนักในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้

บริษัท บีฮิบ ไทยแลนด์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์หน้าด่านที่ต้องทำงานอย่างหนักในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้

ทางบริษัทเล่งเห็นความปลอดภัยของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญและด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้จัดหาชุด คลุมศรีษะพร้อมอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ  แบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ PAPR และ  High Flow Oxygen Therapy เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564