ประกาศระงับรหัสสมาชิกธุรกิจอิสระบีฮิบ

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
เนื่องจากมีผู้เสียหายร้องเรียนสมาชิกธุรกิจอิสระบีฮิบ – Araya Hasuk และ ปรัชญาณี ลุกลาม – ทั้งสองท่านจำนวนมาก ฝ่ายกฎหมายจึงมีความจำเป็นต้องระงับ ID สมาชิกบุคคลทั้งสองไว้ชั่วคราว และ ขออนุญาตขึ้นประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ


ประกาศระงับสมาชิกAraya 001

ประกาศระงับสมาชิกแป้ง 001

SHARE
LINE it!
July 17, 2017