South Korea Trip

ภาพบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ที่บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด และเหล่าผู้นำ พาชาวสมาชิก bhip ไปเที่ยวยังประเทศเกาหลีใต้