ประกาศระงับความเป็นสมาชิกภาพ นายชัยวัฒน์ จันตะคาด และ น.ส.สกุณา คลองโคน

ประกาศระงับความเป็นสมาชิกภาพ นายชัยวัฒน์ จันตะคาด และ น.ส.สกุณา คลองโคน

ระงับสมาชิกchawat 001

 

ระงับสมาชิกสกุณา 001

ST Regis 19 20 Aug

ภาพบรรยากาศ การอบรมพิเศษ ณ รร. ST Regis วันที่ 19-20 สิงหาคม 2558

 

ประกาศ : สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกนักธุรกิจ

บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอประกาศ ให้บุคคลต่อไปนี้ พ้นจากการเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบ เนื่องจาก เจตนากระทำผิดกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทฯ  Read More

วิธีป้องกันตัวเองจากไวรัส MERS

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ 2012 (MERS หรือ โรคเมอร์ส)

หลายคนอาจวิตกกับเชื้อไวรัสไข้หวัดเมอร์สที่กำลังตรวจพบในเมืองไทย

ดังนั้นเราควรป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรคติดต่อซึ่งสามารถใช้ได้ในทุกกรณีของโรคติดต่อกันดีกว่า

1. ล้างมือสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีโอกาส ด้วยน้ำและสบู่ หรืออาจจะใช้น้ำยาทำความสะอาดมือที่มียาฆ่าเชื้อ ถึงแม้ว่ามือของเราจะดูจากภายนอกไม่สกปรกก็ตาม
2. หากมือของเรายังไม่ได้สะอาดพอ ก็ไม่ควรสัมผัสมือของเรา กับดวงตา จมูก หรือปากโดยเด็ดขาด
3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่รวมกันกับบุคคลอื่นๆ ในห้องหรือสถานที่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาล
4. หลีกเลี่ยงการใช้ถ้วย จาน ชาม แก้ว ช้อน ผ้าขนหนู ผ้าห่ม เตียงนอน หรือวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวกับบุคคลอื่น ๆ และภายหลังจากการใช้วัสดุเหล่านี้ จะต้องผ่านการล้างและทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเสียก่อนที่จะใช้ครั้งต่อไป
5. หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวทุกครั้งที่มีโอกาส เช่น โทรศัพท์มือถือ สมุด ปากกา และไม่ควรนำสิ่งเหล่านี้สัมผัสกับปาก จมูกและตา แม้จะทำความสะอาดแล้วก็ตาม
6. เสริมภูมิคุ้มกันของตัวเองให้แข็งแรงในช่วงที่มีการระบาดของโรค เช่น เลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่างกายอย่างรวดเร็ว การทานวิตามินเสริม หลีกเลี่ยงบุหรี่ และแอลกอฮอล์ เป็นต้น

b:hip อยากเห็นคนไทยสุขภาพแข็งแรง