แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรื่อง   แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรียน  สมาชิกทุกท่าน 

ทางบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้าระหว่าง วันที่ 24-31 ธันวาคม 2559 และ1- 4 มกราคม 2560 เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ และจะเปิดจัดส่งสินค้าตามปกติได้อีกทีในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

16 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ  สมาชิกยังคงสั่งสินค้าได้ตามปกติทุกวัน

แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรื่อง   แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรียน  สมาชิกทุกท่าน  

 

         ทางบริษัท ฯ ใคร่ขอแจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้าประจำเดือน เมษายน 2559  ซึ่งจะหยุดส่งสินค้า ในวันที่ 11 – 15 เมษายน  2559 เนื่องจากเป็นวันสงกรานต์และจะเปิดจัดส่งสินค้าตามปกติได้อีกที ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1 เมษายน  2559

หมายเหตุ  สมาชิกยังคงสั่งสินค้าได้ตามปกติทุกวัน

เลื่อนการจ่ายค่าคอมมิชั่น วีค 772

วันที่ 28 มกราคม 2559

เรียน สมาชิกทุกท่าน

เรื่อง เลื่อนการจ่ายค่าคอมมิชั่น วีค 772

ด้วยทางบริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด มีกำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชั่นให้แก่สมาชิกในวันพฤหัสฯของทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ในวีค 772 ต้องจ่ายคอมมิชั่นในวันพฤหัสฯ ที่ 28 มกราคม 2559 ทั้งนี้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอเลี่อนการจ่ายค่าคอมมิชั่นเป็นวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559 เนื่องจากระบบการโอนเงินของธนาคารเกิดการขัดข้อง จึงไม่สามารถโอนเงินได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด

แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรื่อง แจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้า

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ทางบริษัท ฯ ใคร่ขอแจ้งวันหยุดในการจัดส่งสินค้าประจำเดือน ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

1. วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เป็นวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันพ่อแห่งชาติ) และจะเปิดจัดส่งสินค้าตามปกติได้อีกทีในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558

2. วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2558 เป็นวันรัฐธรรมนูญและตรงกับงานแชมเปี้ยนของทางบริษัทฯ และจะเปิดจัดส่งสินค้าตามปกติได้อีกทีในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558

3. วันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 และ 1- 3 มกราคม 2559 เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ และจะเปิดจัดส่งสินค้าตามปกติได้อีกทีในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

30 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ สมาชิกยังคงสั่งสินค้าได้ตามปกติทุกวัน