สินค้าหมดชั่วคราว

เรื่อง   แจ้งสินค้าขาดตลาดชั่วคราว

เรียน  สมาชิกทุกท่าน  

ทางบริษัท ฯ ใคร่ขอแจ้งในขณะนี้สินค้าขาดตลาดชั่วคราวมีรายการดังนี้

  • B-MAQUI
  • C-MASK

หมายเหตุ: สินค้าหมดเป็นการชั่วคราว ทางบริษัทขออภัยในความไม่สะดวกและจะแจ้งให้ทราบเมื่อสามารถรับสินค้าได้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

16 มีนาคม 2560

*หมายเหตุ  สมาชิกยังคงสั่งสินค้าได้ตามปกติทุกวัน

SHARE
LINE it!
March 16, 2017