ประกาศ : สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกนักธุรกิจ

บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอประกาศ ให้บุคคลต่อไปนี้ พ้นจากการเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระบีฮิบ เนื่องจาก เจตนากระทำผิดกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

การกระทำใดๆ ของบุคคลนี้ นับแต่วัน ประกาศ ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งสิ้น

 • สุธี บินสมาน ID 191205
 • จิราภรณ์ เกษมทาง ID 128611
 • อรสา แก้วสี ID 128611
 • อัสมา เหมมันต์ ID 539443
 • ณรงค์ ชูหนู ID 539443
 • ซันนี่ จันสุวรรณ ID 463206
 • สมัช บินสมาน ID 406353
 • ซารีนา ยานาน ID 518367
 • ขวัญ – มาลัย จงรุจิโรจน์ ID 124525
 • เจมส์ – ธนพล เอี่ยมสะอาด ID 123360
 • โบว์ – กุลวดี ลิ้มสกุล ID 403411
 • ขวัญ – เพียงขวัญ นะตะวัน ID 122364
 • ส้ม – บุญเรือน เติมลาภ ID 452567
 • บอล – วรพล แสวงเพชร ID124271 (เพชรบูรณ์)
 • แจ็ค – จิรโรจน์ ทรัพย์ธานารัตน (อุบลราชธานี)
 • ต่าย – วศิรุฒ  จันทร์ศรี ID 12370
 • ต้น – ฐิติคมน์ ชราวุฒิ ID 123071
 • กี้ – ชินธันย์ ศศิดิษฐวัฒน์

หากมีผู้เสียหายเพิ่มเติมจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งมาที่บริษัทได้ ทางทีมกฎหมายจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

SHARE
LINE it!
July 24, 2015